anasayfa yazısı

İşçi Sınıfı Tarihi [Kısa Bir Özet]

Erkan Aydoğanoğlu

Eğitim Serisi / 1

168 sf., renkli, 12 TL


“(…) kendisini bütün alanlardan kurtarmadıkça kurtulmasına olanak bulunmayan, kısacası insanlığın toptan yitirilmesi demek olan ve ancak insanlığın toptan kurtulması halinde kendisini kurtarabilecek olan bir sınıf…” diye tanımlar Marx işçi sınıfını. Yalnız emeğini satarak geçinen, üretim araçlarına sahip olmadığı halde her şeyi üreten ve tam da bu sebeple dünyayı altüst etme gücüne sahip özel bir sınıf. Kapitalizmin doğuşu ve gelişimiyle beraber tarih sahnesinde bu özel konumuyla yer almaya başlayan işçi sınıfı, bugün bir kez daha kendisini ve tarihsel rolünü hatırlatıyor.

Tarem Yayınları Eğitim Serisi’nin ilk kitabı, bu anlamlı direnişe omuz veriyor: “İşçi Sınıfı Tarihi”. Eğitim-Sen Eğitim Uzmanı Dr. Erkan Aydoğanoğlu’nun hazırladığı “İşçi Sınıfı Tarihi”, Türkiye ve dünyada işçi sınıfının tarihindeki köşe taşlarını, sınıf mücadelesinin seyrini ve bugünün politik ortamının geçmişteki izdüşümlerini anlamak isteyenlere önemli bir kaynak. Kitap, canlı anlatımı, akıcı üslubu ve görsel zenginliğiyle emeğin tarihine ışık tutuyor.

 

 

Gerillanın Barışı

Metin Yeğin
Tarem Yayınları
Toplum&Siyaset Serisi / 2
240 sf., DVD ekli, 16 TL

(…) “Garip geliyordu 26 yıl dağda gerilla olarak yaşadıktan sonra, meclisi bir odasında konuşurken ‘Şimdi daha güç koşullar altında yaşıyoruz’ diye bir cevap. Hem de Guatemala’daki savaş dünyanın en kirli savaşlarından biriyken.”

“Dünyanın Sokakları”ndan getirdiği öykülerle topraksız köylülerin, işçilerin, halkların mücadelesini anlatan Metin Yeğin bu kez savaşın izlerinde barışı arıyor. El Salvador, Guatemala ve Meksika’da uzun süren gerilla mücadelelerinden sonra yapılan ateşkesler ve barış anlaşmalarının sonuçlarını değerlendiriyor. Uzun yıllar gerilla mücadelesi verilen ülkelerde “barış” imzalanmasından sonra yaşananları eski gerillalara, kadınlara, kimlik mücadelesi veren halklara soruyor. Bu üç ülkede görüşülen eski gerillalar, siyasetçiler, kadınlar, gençler, çalışanlar güncel durumu yansıtırken bir yandan da barıştan ne beklediklerini anlatıyorlar.

“Gerillanın Barışı”, nasıl bir barışa ihtiyaç duyulduğunu, barışın nasıl sağlanabileceğini, barıştan sonra yeni bir toplumun nasıl inşa edilebileceğini yaşanmış örnekler ve mücadeleler üzerinden irdeliyor.

 

 

Emeğin bilimle buluşma noktası…

Bilimsel üretimin asıl amacının insanlığın daha ‘iyi’ bir geleceğe ulaşması olduğunu düşünen bir grup araştırmacı, bilim insanı, sendikacı ve emekçi tarafından kurulan Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM), bundan böyle yayınlarıyla da Türkiye’nin alternatif akademik birikimine katkı sunuyor.

TAREM Yayınları, ulusal ve uluslararası yayın dünyasında sosyal ve toplumsal araştırmalara hak ettiği yeri kazandırmak için Ağustos 2009’da yayın hayatına merhaba dedi. Türkiye işçi sınıfının, kadınların, gençlerin ve diğer toplumsal kesimlerin akademik çalışmaların hem konusu hem de takipçisi olabilmesi ve gerek dünya gerekse Türkiye’nin alternatif akademik birikiminin yazılı olarak belgelenip paylaşılabilmesi amaçlarıyla yola çıkan TAREM Yayınları, yayın dünyasına yeni bir soluk kazandırıyor.

TAREM’in öncelikli olarak faaliyet yürüttüğü işçi sınıfı ve sendikalar, tarih çalışmaları, toplum ve siyaset, kadın çalışmaları gibi alanlar TAREM Yayınları’nın konusu olacak. Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısını anlamaya yarayacak alan araştırmaları, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler, sempozyumlar ve tartışmalar, TAREM Yayınları tarafından okurla buluşturulacak.

Yayın yönetmenliğini Yrd. Doç. Dr. Sinan Alçın’ın yaptığı TAREM Yayınları ilk olarak, “Kriz Döneminde Sosyal Politika ve İşçi Hareketi” ve “Die Linke – Bir Başarı Hikâyesi mi?” kitaplarını yayınladı.